TKS AS
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kvernaland
Norway

Tlf. +47 51 77 05 00

Servicetlf.:

Kontakt våre forhandlere
for hjelp til service og
deler. Se linker for mer
info.
 
A-K maskiner I-MEK
Tlf. 63 94 06 06
 
Felleskjøpet AGRI  IMEK:
Tlf. 03520  tast-3 - 2: 
08.00-18.00
Tlf. 03520  tast-3 - 2: 
18.00-20.00 
 
Teknisk support:
Tlf. 815 00 730
Hverdager:   
15.30 - 21.00
Lør.-Søndag:
07.00 - 21.00
 
Felleskjøpet Rog/Agd IMEK :
tlf.  481 39 525   
07.30-15.30
tlf.  900 19 299   
15.30-21.00 
 
Felleskjøpet NMR :
Tlf. : 481 69 109

 

TKS produktlinjer

 

TKS AS har et omfattende produktspekter for innendørsmekanisering i landbruket.

Vårt produktspekter tar seg av hele prosessen, fra innlegging i silo, løfting, heising og transport, kutting og riving og til slutt fóring eller utlegging.

Våre produkter rasjonaliserer driften i driftsbygningen. For deg som bonde, gir dette mange fordeler:
  • Mer rasjonell drift - arbeidsprosessene går raskere
  • Bedre arbeidsmiljø med lettere arbeidssituasjon og færre slitasjeskader
  • Bedre trivsel - både for bonde og dyr
  • Mindre arbeid
  • Bedre økonomi

Totalt sett vil disse faktorene bidra til en bedre inntjening på gardsbruket.


TKS - Produktlinje for grovfôr
     
Fylltømmer Innlegger Elektrotaljer
Traverskraner Hydraul. grabb Siloklyper
   
Grasklype    

TKS - Fôringssystem
     
 

 

K2 FeedRobot K2 CombiCutter  
Matebord Magazine R2 Appetittfôrvogn APF
 
FeedBrush Forutlegger F2  

TKS - Traktorutstyr
   
 

Bale Strip T1

 
 
 

Nyhet!

EasyFeed
- Nytt produkt fra TKS
  for automatisk utfôring