TKS AS
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kvernaland
Norway

Tlf. +47 51 77 05 00

Servicetlf.:

Kontakt våre forhandlere
for hjelp til service og
deler. Se linker for mer
info.
 
A-K maskiner I-MEK
Tlf. 63 94 06 06
 
Felleskjøpet AGRI  IMEK:
Tlf. 03520  tast-3 - 2: 
08.00-18.00
Tlf. 03520  tast-3 - 2: 
18.00-20.00 
 
Teknisk support:
Tlf. 815 00 730
Hverdager:   
15.30 - 21.00
Lør.-Søndag:
07.00 - 21.00
 
Felleskjøpet Rog/Agd IMEK :
tlf.  481 39 525   
07.30-15.30
tlf.  900 19 299   
15.30-21.00 
 
Felleskjøpet NMR :
Tlf. : 481 69 109

 

TKS - APF Touch
APF Touch er en kraftig forbedret utgave av det velkjente APF-konseptet. Vogna har fått et avansert Touch-skjerm for enklere betjening. Designet på vogna er også kraftig forbedret med tanke på sikkerhet, funksjonalitet og vedlikehold.
 

Kombinasjonsløsningen bidrar
til optimal fôring av dyra, bedre kvalitet på melka og lavere kraftfôrkostnader - automatisk. Den eneste arbeidsinnsatsen er å fylle og rengjøre vogna.

Tilleggsutstyr

 • Overvåking/feilmelding
  via mobiltelefon/SMS
 • Leveres med strømlederskinne,
  kabel på streng
  eller kabelvogner (230 V 1-faset)
 • Skinner og oppheng

 

 

Enkel betjening

Driftssikkerhet og fleksibilitet er høyt prioritert i det
nyutviklede styresystemet. Vi benytter samme anerkjente
type PLS’er som brukes i styringen av store industrimaskiner.
Brukermenyen er selvforklarende for hvert steg og svært
enkel å betjene. APF Touch kan programmeres
til flere ulike beiterytmer og kraftfôrtildelingen kan tilpasses
hvert enkelt dyr. Vogna kan kjøres manuelt om nødvendig.

 • Batteridrift (24V) eller sterkstrøm 1-faset.
 • Automatisk, justerbart kollisjonsvern
 • Driftssikre løpekatter med 4-hjulstrekk, mykstart/stopp på framdrift
 • CE-godkjent PLS/datastyring
 • Individuell programmering
  Telleenheten sørger for riktig posisjonering av vognen.
 • Meny for opptrapping/nedtrapping av kraftfôr
 • Mulighet for å fôre ut både "kraftfôrstreng" og punkttildeling
 • Stor og solid kraftfôrbeholder, integrert i konstruksjon. Volum 280 liter
 • Solid justerbar bunn i lakkert stål, utformet for bedre å samle fordryss.
 • Vognen kan fylles automatisk fra TKS Fylltømmer
  eller TKS Kombikutter
 • Alle kabler er skjulte for å hindre slitasje fra dyra
 • Egen menyfunksjon sikrer jevn fylling fra fôrnedslipp
 • Returnerer og fortsetter fôring på samme sted etter fylling
  eller kraftfôrtildeling
 • Kan kjøres på enkel eller dobbel skinnebane
 • Touch-modellen har enklere adkomst til vedlikeholdspunkter

Bedre fôropptak
Appetittfôring vil i de fleste tilfeller gi store besparelser i tidsforbruk og totaløkonomi. Det har mange APF brukere erfart.
Kyrne får et bedre tilpasset fôringsregime og grovfôret oppleves som friskere. Dyra eter mer og riktigere. Hyppigere tildeling av kraftfôr (4-8 ganger i døgnet) bidrar også til jevnere pH i vomma og dermed bedre ytelse.

Kostnadsbesparende
Økt appetitt på grovfôr reduserer kraftfôrbehovet. Med APF vil også kraftfôrutmålingen være svært nøyaktig for hvert individ. For en besetning på 15-20 melkekyr kan kostnadsbesparelser på kraftfôr utgjøre 10-20.000 kroner i året. Dette vil kunne variere fra tilfelle til tilfelle, men det er viktig at hver enkelt tilpasser et kjøre/bruksmønster som passer egen besetning og foringsrytme. Det er mange variabler som spiller inn for å få den mest optimale situasjonen i eget fjøs. En må også ta hensyn til sesongmessige variasjoner.

God sikkerhet
APF Touch er utformet slik at kua eter direkte fra vogna. Stående spiler som står på skrå innover i vogna reduserer
faren for skade på dyr og reduserer forspill på gulvet. Vogna er utstyrt med sikkerhetsfunksjon som gjør at den returnerer dersom den møter motstand, f. eks. fra dyr som har kommet inn i midtgangen. Nødstopp er montert på begge sider av vogna.

 

 

 

Nyhet!

EasyFeed
- Nytt produkt fra TKS
  for automatisk utfôring