TKS Heis AS
Tel: 4000 1059
Faks: 51 43 43 13
post@tksheis.no 

 

Aktuelt fra TKS Heis
Byggtekniske forskrifter - TEK 10
Bestemmelsene ivaretar personsikkerhet ved bruk, drift og vedlikehold av løfteinnretning. Administrative bestemmelser i forhold til installasjon, driftstillatelse, drift, tilsyn, ettersyn og sikkerhetskontroll beskrives i detalj. Eget kapittel for tekniske bestemmelser setter grunnleggende sikkerhetskrav. Krav til heis / løfteplattform i bygg defineres nærmere i § 12-3. Veiledning til Teknisk Forskrift gir nærmere beskrivelse av bestemmelser i TEK.

 

 
   
 

Apollo løfteplattform levert til Oransjeriet i Stavanger. Les mer

  TKS Heis AS satser tungt på Østlandet. Kontoret på Langhus i Ski kommune har nå utvidet salgsteamet til 2 selgere! - TKS Heis dekker for øvrig hele landet fra Kristiansand til Nordkapp innenfor segmentet løfteplattformer. Les mer.
 

TKS Heis presenterer ny løfteplattform med teleskopdører og lukket kabin. Les mer om Saturn

  EN 81-41
En ny produktstandard for vertikal løfteplattform for bruk av personer med svekket bevegelighet er innført i EU-landene.  >
Les mer
  Byggtekniske forskrifter - TEK 10
Bestemmelsene ivaretar personsikkerhet ved bruk, drift og vedlikehold av løfteinnretning. >
Les mer