TKS Heis AS
Tel: 4000 1059
Faks: 51 43 43 13
post@tksheis.no 

 

TKS Heis AS satser tungt på Østlandet

 

Kjetil Eriksen og Lasse Lyby på Østlandskontoret

TKS Heis har hatt egen salgsaktivitet og egne montører på Østlandet de siste årene. Kontoret på Langhus i Ski kommune har nå utvidet salgsteamet til 2 selgere. Lasse Lyby har nå fått en ny kollega og makker med ansettelsen av Kjetil Eriksen, som kommer fra ThyssenKrupp Encasa.

TKS Heis har nå flere montører på løfteplattform og personheis fast stasjonert på Østlandet. Salget i området har økt betraktelig de siste årene. I tillegg til løfteplattformer som er hovedproduktet, har leveransene av personheiser også hatt en fin økning.

Etableringen av et eget kontor på Østlandet signaliserer at TKS Heis satser kraftig i dette området med en innsats som dekker hele produktspekteret innen tilgjengelighet. Med montører fast stasjonert i markedsområdet, betyr det at også service og ettersyn kan utføres på en mer effektiv måte på hele produktlinjen.

Sist år økte TKS Heis omsetningen med over 30 % og målsetningen framover er meget ambisiøs. Mye av dette skyldes satsingen på Østlandet, men også økt innsats med egne ansatte i Trøndelag.

TKS Heis dekker for øvrig hele landet fra Kristiansand til Nordkapp innenfor segmentet løfteplattformer.

   
 

Apollo løfteplattform levert til Oransjeriet i Stavanger. Les mer

  TKS Heis AS satser tungt på Østlandet. Kontoret på Langhus i Ski kommune har nå utvidet salgsteamet til 2 selgere! - TKS Heis dekker for øvrig hele landet fra Kristiansand til Nordkapp innenfor segmentet løfteplattformer. Les mer.
 

TKS Heis presenterer ny løfteplattform med teleskopdører og lukket kabin. Les mer om Saturn

  EN 81-41
En ny produktstandard for vertikal løfteplattform for bruk av personer med svekket bevegelighet er innført i EU-landene.  >
Les mer
  Byggtekniske forskrifter - TEK 10
Bestemmelsene ivaretar personsikkerhet ved bruk, drift og vedlikehold av løfteinnretning. >
Les mer