TKS Heis AS
Tel: 4000 1059
Faks: 51 43 43 13
post@tksheis.no 

 

Vårt mål er å bedre tilgjengeligheten og gjøre hverdagen lettere for våre kunder

Kunden i fokus
TKS Heis skal tilfredsstille kundenes behov gjennom å være markedsorientert og nyskapende. TKS Heis sine løsninger er fleksible og kostnadseffektive.

Innovative løsninger
TKS Heis har produsert løfteplattformer basert på egenutviklede innovative løsninger siden 1991. TKS er den eneste norske produsenten av løfteplattformer.

Våre løfteinnretninger er spesielt tilpasset og godkjent for bevegelseshemmede, og er installert i private hjem, boligblokker, kontorbygg og offentlige bygninger, skoler, samfunnshus, kjøpesentra, idrettsanlegg og lignende.

Service og kompetanse
Høy grad av service og faglig kompetanse gjør TKS Heis til et naturlig valg for å skape økt tilgjengelighet. Vi er markedsleder i Norge på denne typen løfteplattformer.

Leverandør til Rikstrygdeverket
TKS Heis er også leverandør av løfteplattformer med sjakt, plattformheiser og stolheiser til trapper til hjelpemiddelsentralene gjennom avtale med Rikstrygdeverket.

 

Hvem er vi

TKS Heis AS
TKS Heis har produsert løfteplattformer spesielt tilpasset bevegelseshemmede siden 1991. Våre løfteplattformer er basert på innovativ egenutviklet teknologi og produseres ved vår egen fabrikk. Vi er markedsleder på denne typen løfteplattformer i Norge. TKS Heis er et datterselskap av TKS AS.

TKS AS
TKS AS har sin opprinnelse tilbake til 1930 da bedriften startet som en lokal smie på Jæren med produksjon av diverse utstyr til landbruket. Bedriften har utviklet seg til en moderne industribedrift med 2 fabrikker og en omsetning på nær 200 millioner kroner og mer enn 100 ansatte. TKS AS produserer og selger et bredt spekter av produkter og utstyr. Våre markedsområder er landbruket, industri- og produksjonsbedrifter, privatpersoner, næringslivet og det offentlige.