TKS Heis AS
Tel: 4000 1059
Faks: 51 43 43 13
post@tksheis.no 

 

Løfteplattformermed sjakt Personheiser Lavløfteplattformer
Plattformheiser til trapper Stolheiser til trapper Trappebåre

TKS Heis har et omfattende produktspekter for å tilby flest mulige løsninger for å dekke behovet for tilgjengelighet både i private og offentlige bygg.

Vi gir deg et løft!

   

   
 

Apollo løfteplattform levert til Oransjeriet i Stavanger. Les mer

  TKS Heis AS satser tungt på Østlandet. Kontoret på Langhus i Ski kommune har nå utvidet salgsteamet til 2 selgere! - TKS Heis dekker for øvrig hele landet fra Kristiansand til Nordkapp innenfor segmentet løfteplattformer. Les mer.
 

TKS Heis presenterer ny løfteplattform med teleskopdører og lukket kabin. Les mer om Saturn

  EN 81-41
En ny produktstandard for vertikal løfteplattform for bruk av personer med svekket bevegelighet er innført i EU-landene.  >
Les mer
  Byggtekniske forskrifter - TEK 10
Bestemmelsene ivaretar personsikkerhet ved bruk, drift og vedlikehold av løfteinnretning. >
Les mer