TKS Heis AS
Tel: 4000 1059
Faks: 51 43 43 13
post@tksheis.no 

 

Produkter
 
Løfteplattformer med sjakt Personheiser Lavløfteplattformer Plattformheiser til trapper Stolheiser til trapper  
         
Trappebårer          

Ledende i Norge
TKS Heis er Norges ledende produsent av løfteplattformer som er spesielt tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne.

Gode løsninger
Foruten å produsere, levere og montere egenutviklede løfteplattformer til privatmarkedet, offentlige instanser og privat næringsliv, forhandler vi flere typer løfteinnretninger og trappeheiser til dette markedet.

Nytt satsingsområde
Personheiser er et nytt satsingsområde for TKS Heis. Vi har nå et komplett tilbud innen tilgjengelighet til alle typer bygg. I den første fasen, mens vi bygger opp vår spesialkompetanse på den tekniske siden og innen montasje på dette området, vil vi konsentrere aktivitetene innen personheis til vårt nærområde.

Rikstrygdeverket
Vi er også en betydelig leverandør av sjaktheiser, plattformheiser og stolheiser til trapper til bevegelseshemmede gjennom Rikstrygdeverket / NAV.