TKS Heis AS
Tel: 4000 1059
Faks: 51 43 43 13
post@tksheis.no 

 

Løfteplattformer med sjakt - sjaktheiser tilpasset forskjellige formål

 
TKS Apollo TKS Aritco TKS  A-1000 TKS Saturn  

Fleksible løsninger
TKS Heis leverer flere typer sjaktheiser tilpasset forskjellige bruksområder som gir fleksible og effektive løsninger.

Brukeren i fokus
Brukervennlighet og driftssikkerhet har stått i sentrum ved utviklingen av våre heiser. Dette gjør at vi har trygge og sikre løsninger som gjør betjeningen og bruken enkel.

Økonomisk og besparende
Enkle, standardiserte og effektive løsninger, rask montering og driftssikre heiser gir kostnadseffektive løsninger.

Våre sjaktheiser er godkjente og tilfredsstiller alle myndighetskrav som omfatter bruksområdet.

Fagkunnskap, pålitelighet og service

TKS Heis er et datterselskap av tradisjonsrike TKS AS og holder til på Nærbø. Vi har jobbet med løfteplattformer siden 1991 og har opparbeidet oss en unik fagkunnskap på området.

Vi er i dag en dominerende leverandør av løfteplattformer i Norge med salg, installasjon og vedlikehold i hele landet.

Løfteplattformer er en vesentlig rimeligere løsning enn konvensjonelle løfteplattformer. I tillegg til kort monteringstid, lave vedlikeholdskostnader og enkle bygningsmessige tilpasninger, er det en kostnadseffektiv løsning for å dekke kravene til tilgjengelighet.