TKS Heis AS
Tel: 4000 1059
Faks: 51 43 43 13
post@tksheis.no 

 

Personheiser

TKS Gemini wireheis TKS Gemini hydraulisk heis TKS Panoramaheis Rehabilitering av heis Bilheis
       
Vare- og personheis        

Økte krav til tilgjengelighet
Nye Byggtekniske forskrifter, TEK 10, stiller utvidede krav til bruk av heis i bygg for å gi bedret tilgjengelighet for flere. TKS Heis har tatt konsekvensen av dette og vi har utvidet vårt produktspekter til også å omfatte personheiser. Vi kan tilby heiser med både wiredrift og med hydraulisk drift. Begge heistypene har sine fordeler innen sine respektive bruksområder. Vi vil tilby deg den løsningen som er mest relevant og kostnadseffektivt for ditt behov.

Fleksible løsinger
Vi kan levere heisstoler i flere forskjellige størrelser. Disse vil være iht. de krav som stilles i TEK 10 relatert til type av bygg. Det er mulighet til å velge forskjellig dekor i heisstolen og heisdørene kan leveres i forskjellige farger eller levers med glass. Dette gir valgmuligheter for en bedre arkitektonisk tilpassning til bygget.

Selvbærende sjakt
Normalt monteres personheiser i betongsjakt på byggeplassen. TKS Heis har et konsept hvor heisen kan monteres i en separat selvbærende stålsjakt som er kledd med stålplater, eller om ønskelig med veggpaneler i glass. Dette er en praktisk løsning i bygg på 2- 4 etasjer hvor det ikke støpes sjakt. Heis med stålsjakt kan eksempelvis monteres i et trapperom, noe som gir en praktisk og enkel løsning.