TKS Heis AS
Tel: 4000 1059
Faks: 51 43 43 13
post@tksheis.no 

 

Trappebåre - Stair Tracker

     
Stair Tracker Stair Tracker Motion      

TKS Stair Tracker er et hjelpemiddel for enkel transport av bevegelseshemmede eller skadde personer ned trapper ved evakuering i tilfelle brann og lignende.