TKS Heis AS
Tel: 4000 1059
Faks: 51 43 43 13
post@tksheis.no 

 

Vår visjon
”Vi skaper tilgjengelighet”

Et løft i hverdagen – bokstavelig talt

Når vi utfører vår jobb medvirker vi til at hverdagen blir enklere for mange av våre medmennesker som kan bruke våre produkter.

Forretningsidé:

”TKS Heis skal være den ledende produsent og leverandør i Norge av løfteinnretninger  for å skape tilgjengelighet.

TKS Heis skal utvikle, selge og montere løfteinnretninger og foreta service og ettersyn av disse.

Forretningsideen er fundamentet for vår daglige virksomhet og den sier hva vi skal drive med nå og fremover i overskuelig fremtid.

 • Våre målsetninger:
  TKS Heis skal skape innovative og markedstilpassede løsninger innen løfteinnretninger.
   
 • Våre mål:
  Gjennom kontinuerlige forbedringer skal vi skape en bedrift som alltid jobber mot å prestere det beste.
   
 • Verdigrunnlag:

  Vi skal ta vare på våre medarbeidere
  TKS Heis skal skape trygge arbeidsplasser for de ansatte. Dette oppnår vi gjennom lønnsom drift som legger grunnlaget for å bygge opp verdier i selskapet. Vi skal ha engasjerte, lojale og motiverte medarbeidere i vår organisasjon som trives i jobben og som finner utfordringer i det daglige arbeid.

  Vi skal opptre etisk korrekt overfor våre kunder og samarbeidspartnere
  Etikk og integritet skal prege våre holdninger og handlinger overfor våre kunder og samarbeidspartnere.

  Vi skal ta ansvar for våre omgivelser
  TKS Heis skal være en bedrift hvor alle ansatte skal være engasjerte i og ha en positiv holdning til miljøet og våre omgivelser. I våre daglige gjøremål og aktiviteter skal vi opptre miljøbevisst.

  HMS verdier
  Vi skal ha en aktiv holdning med tanke på HMS-tiltak i alle deler av vår virksomhet under utførelsen av våre arbeidsoppgaver. Sikkerhet har alltid første prioritet. Alle har et ansvar for egen og andres sikkerhet (24/7).

  Dette følges opp i bedriften ved at vi fortløpende fokuserer på å forbedre våre systemer og arbeidsoperasjoner.
   
 • Kompetanse og erfaring
  Våre medarbeideres erfaring og kunnskap er vår største ressurs.

  Engasjement og dyktighet
  TKS Heis har engasjerte, dyktige og ansvarsbevisste ansatte med solid erfaring og kompetanse innen sine arbeidsfelt.

  Tilgjengelighet og service
  For oss er tilgjengelighet, hurtighet, service og fleksibilitet viktige stikkord når det gjelder å tilfredsstille våre kunders behov.