TKS AS
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kvernaland
Norway

Tlf. +47 51 77 05 00

Løpekatter

 

TKS løpekatter 

Løpekattene brukes til å henge opp taljer, traverskraner og/eller annet utstyr som skal bevege seg på en skinne.

TKS har to standard varianter:

  • En liten for inntil 1.700 kg belastning

  • En større for inntil 3.200 kg belastning. Kan benyttes for skjevtrekk

 Manuell løpekatt 3200 kg

Manuell løpekatt 1700 kg

 


Motorløpekatt

Motorløpekattene leverer vi med forskjellige kjørehastigheter, 1- eller 2-hastighets drift, kjededrift, flensdrift eller tannstangdrift. 

Kjededrift er den type drift som blir mest brukt. Her leverer vi kjørehastigheter;

  • fra 0,5 m/min til 25 m/min

  TKS motorløpekatt 1700 kg, kjededrift.

Flensdrift brukes når det er behov for å låse katten til skinnen, eller når det er behov for noe horisontal trekkraft. Her leverer vi et standardsortiment med følgende kjørehastigheter;

  • fra 1,8 m/min til 25 m/min
  TKS motorløpekatt 1700 kg, flensdrift.

 

Tannstangdrift brukes hovedsaklig i marine omgivelser. Den kommer til sin rett når taljen må være fiksert på skinnen. Enten p.g.a. sterk stigning eller p.g.a. bevegelse som f.eks. i en båt. 

  TKS motorløpekatt 1700 kg, tannstangdrift.
  TKS Løft er leverandør av kraner og løfteutstyr for løfting i industri, landbruk og annen virksomhet. Vi sørger for en lettere hverdag
  Aktuelt: