TKS AS
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kvernaland
Norway

Tlf. +47 51 77 05 00

Spesialløsninger

 

Vi liker utfordringer.
Derfor lager vi spesialløsninger for å imøtekomme kundens behov. Et av våre store fortrinn i  markedet er at vi evner å løse spesielle oppgaver for våre kunder. Kort vei fra idè til ferdig løsning gjør at vi kan holde korte leveringstider til tross for at ingen leveranser er like. 

 


Block Berge Bygg (aug. 2001)
Disse to Semi-Goliath kranene leverte vi til Block Berge Bygg i forbindelse med Deres totale ombygging av veggelement-produksjonen sin. Disse kjører under eksisterende traverskraner og forsyner produksjonslinjen med armeringsmatter og moduler. 

For å kunne håndtere lange og brede armeringsmoduler var det nødvendig med to semi-goliath kraner, som begge hadde to taljer hver.

De viktigste funksjonene/ momentene for Block Berge Bygg var mulighet for både samkjøring og individuell kjøring av hver enkel talje med radiostyring. Samt minimal byggehøyde på talje og traversskinne, slik at heisehøyde ble maksimal.

Block Berge Bygg er blant Norges største produsent av betongelementer, og en godt fornøyd TKS-kunde.

 


Tangen Verft (des. 2001)
TKS har levert 7 stk konsollkraner til Tangen Verft medio desember 2001.

Her har vi avbildet en liknende kran i våre egne produksjonslokaler.

  TKS Løft er leverandør av kraner og løfteutstyr for løfting i industri, landbruk og annen virksomhet. Vi sørger for en lettere hverdag
  Aktuelt: