TKS AS
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kvernaland
Norway

Tlf. +47 51 77 05 00

Traverskraner

 

TKS AS produserer traverskraner til industri og landbruk

  • Vi tilpasser traverskranen etter kundens behov.
  • Vi lager tre hovudtyper traverskraner: underhengende, overliggende og kompakt mellomhengende traverskran. Med enkel eller dobbel traversskinne.
  • Vi tilpasser kranen til din bygning, slik at heisehøyde og utnyttelsesgrad for kran og bygning blir maksimal.

TKS kompakt mellomhenger

Kompakt mellomhengende traverskran er den løsningen som utnytter takhøyden best.

Kranbanen henger i takkonstruksjonen og traversbjelken heves opp i mellom kranbanen, for å få maksimal heisehøyde. Dette er den mest kompakte traversløsningen. Spesielt kompakt blir den når vi bruker to traversbjelker og legger taljen opp imellom disse to igjen i såkalt taljebro.

Bildet viser en Verlinde wiretalje i taljebro.


TKS underhengende travers

Underhengende traverskran brukes når det viktigste er å utnytte bredden på bygget. Taljen kan kjøres helt ut til veggen i begge ender. For å kunne bruke underhengende travers så må takkonstruksjonen være sterk nok til å bære krananlegget og lasten. Når denne type travers brukes er alltid takhøyde og løfteoppgave av slik karakter at løftehøyde under krok ikke er viktigst.


TKS overliggende travers

Overliggende travers brukes i bygninger der takkonstruksjonen ikke er sterk nok til å bære krananlegget. Banen blir montert på konsoll på veggen eller søyler, eller på selvbærende søyler. Bildet viser en overliggende travers med Verlinde wiretalje. Kranen er installert hos Hitec AS i Stavanger, og ble levert i samme farger som bære- konstruksjonen i bygningen.


Vi lager løsningen!

  TKS Løft er leverandør av kraner og løfteutstyr for løfting i industri, landbruk og annen virksomhet. Vi sørger for en lettere hverdag
  Aktuelt: