TKS AS
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kvernaland
Norway

Tlf. +47 51 77 05 00

Wiretaljer

 

TKS Løft leverer Verlinde wiretaljer. Verlinde er en fransk produsent av kranutstyr, med hele verden som marked. 

Når er det aktuelt med Wiretalje?

  • når du skal løfte mer enn 8.000 kg.

  • når det er viktig med lavt støynivå.

 

 

Verlinde Eurobloc wiretaljer fås med løftekapasitet fra 630 kg til 80 000 kg.

 

EUROBLOC EX
EUROCHAIN VL EX

 

Verlinde har ett standard sortiment på over 300 taljer i forskjellige utførelser og kapasiteter:

  • wiretalje

  • kjettingtaljer

  • Beltetalje

  • Eksplosjonsikre taljer, både wire og kjetting.

Verlinde Eurobloc wiretalje levert på en TKS traverskran.

 Løftekapasitet: 3.200 kp

  TKS Løft er leverandør av kraner og løfteutstyr for løfting i industri, landbruk og annen virksomhet. Vi sørger for en lettere hverdag
  Aktuelt: